banner sekce
Sekce

Školství

Střední pedagogická škola a SZŠ SV. ANEŽKY ČESKÉ - Odry

Kód v katalogu:

4.13

Adresa:

1. máje 249/37, ODRY, 742 35

Kontakt:

Tel.: 556 730 129
E-mail.: info@cssodry.cz
Fax.: 556 719 443
Www: http://www.cssodry.cz

IČ:

16628144

Číslo účtu:

128 741 801/0100 KB Odry

Ředitel:

Ing. Pavla Hostašová Tel.: 556 730 129
E-mail.: info@cssodry.cz

Kategorie zařízení:

Střední školy římskokatolické církve

Typ:

střední odborná škola

Rok zahájení provozu:

1991

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. Zdeno Vavro ZdenoVavro@seznam.cz +420 731 625 999

Charakteristika zařízení:

Škola nabízí čtyřleté maturitní obory: Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost a jeden tříletý obor Ošetřovatel, ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Obory Předškolní a mimoškolní pedagogika a Sociální činnost jsou i v dálkové formě studia. Součástí studia všech oborů jsou odborné praxe. Škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí, díky dotacím EU má nové odborné i kmenové učebny, k dispozici je tělocvična, posilovna, jídelna, zahrada. Škola organizuje zahraniční jazykové pobyty a poznávací zájezdy, v návaznosti na 3 realizované projekty COMENIUS rozvíjí spolupráci s partnerskými školami v Německu, v Belgii, v Litvě a v Itálii. Ve škole vyučuje rodilá mluvčí z USA. Působí zde Středisko volného času, které nabízí studentům cca 20 zájmových kroužků, uměleckých (hudební, výtvarné, sportovní, dramatické) i naukových (AJ, VT, M), působí zde pěvecký sbor DATIO, komorní sbor DONATIO, školní kapela, improvizační kroužek OSLI (Odry slušně improvizují). Ve studiu TV NOE studenti natočili již 2 CD a 2 DVD (Popelka nazaretská, Svatá Anežka). Studenti pracují aktivně ve studentské samosprávě, která se podílí na sociálním a duchovním programu školy, jsou zapojeni v projektu „Adopce na dálku“. Již 19. rok pořádáme „Celostátní přehlídku zájmové umělecké činnosti církevních škol“, 2. rokem literární soutěž „Po stopách svatých“. K dispozici je školní kaple a nový domov mládeže. Škola i domov mládeže jsou bezbariérové.

Zřizovatel:

Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní 1, 728 02 Ostrava 1

Ubytování:

internát v objektu školy (stejná adresa)

Počet pedagogů:

27 stálých pedagogů / 3 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

306 / 17

Počet studentů ve středisku volného času / Počet kroužků:

374 / 20