banner sekce
Sekce

Školství

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Kód v katalogu:

2.15

Adresa:

Aksamitova 707/6, OLOMOUC, 779 00

Kontakt:

Tel.: 585 222 689, 585 237 280
E-mail.: info@zcsol.cz
Fax.: 585 222 689
Www: http://www.zcsol.cz

IČ:

49588095

Číslo účtu:

377842523/0300

Ředitel:

Zdeněk Navrátil Tel.: 585 237 280

Kategorie zařízení:

Základní školy římskokatolické církve

Typ:

úplná základní škola

Rok zahájení provozu:

1993

Spirituál / duchovní služba:

nenahlášeno

Charakteristika zařízení:

Základní škola sv. Voršily v Olomouci je umístěna na hranici městské památkové rezervace v centru města s dobrou dopravní dostupností. Výuka probíhá v 10 kmenových třídách (1. ročník je rozdělen do dvou tříd s malým počtem žáků umožňující individuální přístup ve vzdělávacích potřebách žáků), 4 odborných učebnách (počítačová učebna, laboratoř fyziky a chemie, učebna cizích jazyků, dílna), součástí školy je tělocvičný sál pro I. stupeň, dvě oddělení školní družiny, školní jídelna – výdejna a školní klub. Škola, která nemá spádový obvod, poskytuje základní vzdělání cca 245 žákům z Olomouce a více či méně vzdálených okolních obcí. Průměrná naplněnost tříd je 26 žáků.

Zřizovatel:

Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily
Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

Počet pedagogů:

17 stálých pedagogů / 2 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

245 / 10