banner sekce
Sekce

Školství

Základní umělecká škola duchovní hudby Frýdek-Místek

Kód v katalogu:

2.21

Adresa:

ul. ČSA 481, FRÝDEK-MÍSTEK, 738 02

Kontakt:

Tel.: 558 647 196, 725 686 486
E-mail.: zusdh.fm@tiscali.cz
Www: http://www.zusdh.cz

IČ:

63026376

Číslo účtu:

193756440237/0100

Ředitel:

Mgr. Josef Vojvodík

Kategorie zařízení:

Základní školy římskokatolické církve

Typ:

ZUŠ, hudební obor

Rok zahájení provozu:

1995

Spirituál / duchovní služba:

Škola kaplana nemá.

Charakteristika zařízení:

Škola vznikla z potřeby vychovávat mladé kvalitní hudebníky, zejména zpěváky a varhaníky, kteří by dokázali využít kvalitních nástrojů na kůrech frýdecko-místeckých chrámů, a pomohli tak k jejich praktickému využití i umocnění liturgického obřadu. Vznikla tak jediná základní umělecká škola tohoto typu na severní Moravě, která si za dobu svého působení dokázala získat pevné místo v podvědomí frýdecko-místecké kulturní veřejnosti. Vzdělávání probíhá v hudebním oboru, v němž se vyučuje hra na varhany, klavír, zobcovou i příčnou flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh, trubku, kytaru a dále pak sólový, komorní a sborový zpěv. Žáci školy se nejen pravidelně umisťují na předních místech okresních a oblastních kol soutěží ZUŠ, ale především se významným způsoben zapojují do hudební složky liturgie jako varhaníci, vedoucí schol a členové chrámových sborů. Naším cílem není jen vychovávat mladé varhaníky a regenschori, kteří povedou v chrámech duchovní hudbu a zpěv, nýbrž všestranně orientované hudebníky s co nejširším hudebním i duchovním obzorem.

Zřizovatel:

Biskupství ostravsko-opavské
Kostelní 1, 728 02 Ostrava 1

Počet pedagogů:

15 stálých pedagogů / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

165 / 7