Školství

Subkomise regionálního školství

Subkomise regionálního školství je konzultačním poradním sborem předsedy sekce regionálního školství. Schází se pětkrát ročně v intervalu dvou měsíců. Informuje předsedu sekce regionálního školství a vedoucího sekce CŠ ČBK o aktuálních problémech a potřebách církevního školství. Navrhuje řešení a pomáhá s jejich realizací.

Více viz. Stanovy České biskupské konference a další dokumenty ČBK v oddíle Jednací řád komisí ČBK.

Předseda subkomise regionálního školství: Mons. František Václav Lobkowicz, 596 116 211, biskup@doo.cz

Člen subkomise regionálního školství: Mons. Tomáš Holub, holub@bip.cz

Sekretář: Mgr. Martin Čech, Sekce církevního školství ČBK, 220 181 760, cech@cirkev.cz

Asistentka: Mgr. et Mgr. Marta Vacušková, Sekce církevního školství ČBK,
220 181 422, vacuskova@cirkev.cz

Konzultanti: