banner sekce
Sekce

Školství

Subkomise regionálního školství

Subkomise regionálního školství je konzultačním poradním sborem předsedy sekce regionálního školství. Schází se pětkrát ročně v intervalu dvou měsíců. Informuje předsedu sekce regionálního školství a vedoucího sekce CŠ ČBK o aktuálních problémech a potřebách církevního školství. Navrhuje řešení a pomáhá s jejich realizací.

Více viz. Stanovy České biskupské konference a další dokumenty ČBK v oddíle Jednací řád komisí ČBK.

Předseda subkomise regionálního školství: Mons. František Václav Lobkowicz, 596 116 211, biskup@doo.cz

Člen subkomise regionálního školství: Mons. Tomáš Holub, holub@bip.cz

Sekretář: Mgr. Martin Čech, Sekce církevního školství ČBK, 220 181 760, cech@cirkev.cz

Asistentka: Mgr. et Mgr. Marta Vacušková, Sekce církevního školství ČBK,
220 181 422, vacuskova@cirkev.cz

Konzultanti:

 • Mgr. Zdislava Vyvozilová, Arcidiecéze olomoucká, 587 405 243, skolstvi@arcibol.cz
 • Mgr. Monika Vagenknechtová, Arcibiskupství pražské, 220 181 199, monika.vagenknechtova@apha.cz
 • Mgr. Jiří Vojáček, Diecéze královehradecká, 495 513 744, skola@bisgymbb.cz
 • Mgr. Stanislava Kučerová, Diecéze královehradecká, 739 344 697, ocs@diecezehk.cz
 • Mgr. Jana Černíková, Diecéze plzeňská, cernikova@bip.cz
 • Ing. Martin Maršík, Diecéze českobudějovická, 386 359 067, marsik@bigy-cb.cz
 • Ing. Markéta Zegzulková, Diecéze ostravsko-opavská, 596 116 236, mzegzulkova@doo.cz
 • Mgr. Marie Gottfriedova, Diecéze litoměřická, 416 707 511, gottfriedova@dltm.cz
 • P. Mgr. Vojtěch Sivek, SDB, Salesiánská provincie Praha, 283 029 228, sivek@sdb.cz
 • R. D. Mgr. Roman Kubín, referent pro pastoraci brněnské diecéze, +420 533 033 290, kubin@biskupstvi.cz
 • Mgr. Luboš Hošek, Občanské sdružení CŠ a CŠZ ČR - Anežka, 221 108 268, hosek@divciskola.cz
 • RNDr. Olga Loučková, Arcidiecéze olomoucká - ZŠ, 573 335 855, info@czs-km.cz
 • P. Mgr. Juan Provecho, OSA, Arcidiecéze pražská - řádové školy, 257 530 556, juan@augustiniani.cz