banner sekce
Sekce

Školství

Unie křesťanských pedagogů České republiky

Unie křesťanských pedagogů ČR je nepolitické sdružení učitelů, vychovatelů, rodičů a zájemců uznávajících a uplatňujících křesťanské ideje ve výchově a vzdělání. Klade si za cíl zejména všestrannou pomoc učitelům v jejich výchovně vzdělávacím působení.

K dosažení tohoto cíle organizuje odborné přednášky a konference, každoročně pořádá společně se ZKP Slovenska letní semináře střídavě v Čechách, na Moravě a Slovensku, umožňuje mezinárodní výměnu zkušeností prostřednictvím společných setkání se sesterskými asociacemi zemí EU v době letních prázdnin, pořádaných vždy v jiném státě. V ČR spolupracuje s organizacemi, které se zabývají otázkami výchovy a vzdělání, péči o rodinu aj.

Adresa:

Unie křesťanských pedagogů ČR
Zdíkovská 110
150 00 Praha 5
ukpcz@seznam.cz

www.ukp.wz.cz

předsedkyně: Mgr. Dagmar Parohová, parohova@volny.cz
místopředseda: Mgr. Josef Bartoník, bartonik.josef@centrum.cz