Zdravotnictví

Zakládání, provozování a rozvoj zdravotnických provází církev po celou dobu její dvoutisícileté historie. Po celou tuto dobu církev považuje působení na tomto poli za své poslání a službu bližnímu bez ohledu na jeho věk, pohlaví, náboženství, rasu nebo společenský stav.

Foto: Člověk a víra / Roman Albrecht

O tom, jak významnou roli v církevních dějinách hraje tato služba, svědčí Apoštolská konstituce z konce 4. století, která vyjmenovává úkoly biskupů a církve. Patří mezi ně:

 1)      Rozdělovat almužny mezi sirotky, vdovy, postižené a cizince bez prostředků

  2)      Pečovat o opuštěné a nemocné (přátelé i nepřátelé, místní i cizí)

  3)      Výchova sirotků, jejich adopce, jejich sňatky a uplatnění v životě

  4)      Pokoušet se najít zaměstnání pro ty, kdo byli bez práce

  5)      Sytit hladové a odívat nahé

  6)      Pomáhat těm, kdo byli uvězněni

  7)      Poskytovat pohostinství cizincům

  8)      Pečovat o řádný pohřeb zemřelých křesťanů do země

  9)      Organizovat sbírky na pomoc pronásledovaným a na podporu ostatních církevních obcí postižených pohromou či   pronásledováním  

Zakládání charitativních řádů, špitálů, útulků atd. probíhalo v době, kdy ještě neexistoval stát poskytující svým občanům sociální jistoty. V té době nabyla křesťanská láska k bližnímu zvláště věrohodné institucionální podoby. Církev se tehdy starala především o „tradiční typ“ chudých: o hladové a nemocné, o bezdomovce a uprchlíky, o oběti válek a hladomorů a epidemií, o vdovy a sirotky. Tyto „okrajové skupiny“ tvořily až do 19. století prvořadou sociální otázku (OCKENFELS, W. Katolická sociální nauka).

O úloze církve ve zdravotnictví a nemocničních kaplanech naleznete více informací na tomto webu www.dspn.cz

Dnes církev obnovuje svou zdravotnickou činnost zejména zde:

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
www.nmskb.cz 
Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích
www.nmbvizovice.cz 
Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži
www.nemomil.cz 
Nemocnice svaté Alžběty Na Slupi v Praze
www.nemalzbeta.cz
Nemocnice svatého Kříže Žižkov
www.nskz.cz
Lékárny Milosrdných bratří (Brno a Letovice)                      lekarna.milosrdni.cz 
Boromejská lékárna v Praze www.nmskb.cz/pro-pacienty/lekarna/o-lekarne
Domov svaté Alžběty v Žernůvce u Tišnova                        www.dosa.cz 
Domov svaté Alžběty v Jablunkově domovsvatealzbety.jablunkov.cz
Domov svaté Anežky ve Velkém Újezdě dsvanezky.cz
Domov svaté rodiny v Praze www.domovsvaterodiny.cz
Domov sv. Norberta na Svatém Kopečku o Olomouce www.premonstratky.cz 
Domov matky Rosy v Rajhradě www.domaro.cz
Domov sv. Antonína v Moravských Budějovicích www.dsvamb.cz
Školy Praha Ječná                                                                  www.skolajecna.cz
Církevní zdravotní CŠ Grohova www.grohova.cz
Charita ČR                                                                www.charita.cz 
Maltézská pomoc www.maltezskapomoc.cz 
Katolická asociace nemocničních kaplanů kaplan-nemocnice.cz
Cesta 121 - pomoc stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi www.cesta121.cz 
Nadace sestry Akvinely www.nadacesestryakvinely.cz
Likvidace lepry www.likvidacelepry.cz
Česká katolická charita - domovy duchovních a řeholnic www.ckch.cz