Odbor evropských fondů

Jak vypadají přípravy na kohezní politiku po roce 2020?

20. 12. 2017

V současné době probíhají intenzivní jednání o podobě kohezní politiky v novém programovém období (PO), tedy po roce 2020. Přípravy nové kohezní politiky musí reagovat na současný stav Evropské unie, jenž se potýká s celou řadou výzev. Patří sem např. vystoupení Velké Británie z Evropské unie a nutnost zaměřit se více na problematiku bezpečnosti EU a migrace. Základní dokumenty na evropské úrovni (strategie EU, ze které bude vycházet Dohoda o partnerství a Víceletý finanční rámec) tak budou schváleny zřejmě až v průběhu roku 2019. Na úrovni České republiky nyní probíhá tvorba národních dokumentů a strategií, jež mají být základním vyjednávacím materiálem s Evropskou komisí.

Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova

01. 12. 2017

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 proběhl Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova (PRV), kde byl mimo jiné projednán plán výzev na rok 2018 a preferenční kritéria pro jarní kolo příjmu žádostí o dotace.

Katolická církev realizuje projekty v oblasti kulturního dědictví

27. 11. 2017

Katolické subjekty díky schváleným dotacím revitalizují řadu kulturních památek. Opravena bude řada významných církevních památek, a to nejen kostely a kláštery, ale například i Kroměřížský zámek. Bude tak obnoveno a zachováno kulturní dědictví nevyčíslitelné historické hodnoty.

9. konference Venkov 2017 v Dříteči

26. 11. 2017

Ve dnech 1. - 3. listopadu 2017 se konala Konference Venkov 2017. Česká biskupská konference byla jedním z partnerů konference.