Poutně-poznávací a odpočinkový zájezd do Rumunska a Moldavska s biskupem Josefem Kajnekem

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové zve seniory a další zájemce na poutně-poznávací a odpočinkový zájezd do Rumunska a Moldavska s biskupem Josefem Kajnekem. Termín: 4. - 13. 6. 2019, cena: 15.090,- Kč. Uzávěrka přihlášek: 29. 3. 2019.
Datum konání akce
4. 6. (6:30) - 13. 6. 2019 (10:00)

Vydejte se s biskupem Josefem Kajnekem prozkoumat krásy Rumunska a Moldavska! Co vše vás během bohatého programu zájezdu do těchto zajímavých zemí čeká a nemine? Uvidíte nádhernou přírodu Transylvánských Karpat, unikátní byzantské kláštery, historická města a malebný venkov, budete mít možnost relaxu u Černého moře a ochutnávky vynikajících moldavských vín... Zájezd, který je pouze s jedním nočním přejezdem (zpět), se koná v termínu 4. - 13. 6. 2019. Uzávěrka přihlášek je 29. 3. 2019. V případě zájmu doporučujeme neváhat.

V ceně je zahrnuto: doprava klimatizovaným autobusem, 9x ubytování s polopenzí, odborný průvodce

V ceně není zahrnuto: městská taxa, vstupy

Možné příplatky (doporučujeme): pojištění léčebných výloh v zahraničí 240,- Kč, pojištění storna zájezdu: krytí do výše 80 % stornopoplatku stoji 530,- Kč

Program zájezdu:

1. den: Odjezd z Hradec Králové, Vysokého Mýta, Litomyšle, Svitav a Brna. Pokračování přes území Slovenska a Maďarska do Rumunska. Krátká prohlídka centra města Arad. Město patřilo do Sedmihradska, tedy do Rakousko-Uherska. Vliv Vídně je cítit v architektuře města. Zachovalo se zde mnoho secesních budov. Ve městě se zachovala stará vojenská pevnost, uvidíte pravoslavnou katedrálu Nejsvětější Trojice a katolickou katedrálou sv. Antonína, Novou radnici, Kulturní palác a další památky. Večeře, ubytování.

2. den: Temešvár - prohlídka města a jeho skvostných architektonických klenotů, mezi které patří katedrála sv. Jiří, katedrální chrám Tří hierarchů. Návštěva největší atrakce Rumunska - hradu Bran, sídla legendárního hraběte Draculy. Bram Stoker svým nejznámějším dílem rozvířil hladinu inspirace nejednomu umělci. Hrad leží na vysokém brale na hranicích Transylvánie a Valašska. Přesun do Brašova, založeného ve 13. století Řádem německých rytířů, prohlídka historického jádra s radnicí a Černou katedrálou, největší církevní stavbou na Balkáně. Procházka jednou z nejužších ulic v Evropě, Strada Sforii. Večeře, ubytování.

3. den: Prohlídka horského městečka Sinaia. V roce 1875 si nechal v Sinai postavit své letní sídlo rumunský král Carol I. Pro nádhernou přírodu je nazýváno "Perlou Karpat". Leží na úpatí pohoří Bucegi v údolí řeky Prahovy, v nadmořské výšce asi 800 metrů, na rozhraní Valaška a Sedmihradska. Ze Sinai vede do hor lanovka, která končí v nadmořské výšce 1400 metrů („Cota 1400“) a odtud pokračuje další lanovka až do výšky 2000 metrů. Milovníci přírody tuto panoramatickou cestu lanovkou jistě ocení (cena zpátečního lístku až na vrchol je cca 14,- EUR). Přesun do letoviska Mamaia na pobřeží Černého moře, večeře, ubytování.

4. den: Celodenní odpočinek v letovisku Mamaia, možnost koupání.

5. den: Celodenní odpočinek v letovisku Mamaia, možnost koupání.

6. den: Přesun do hlavního města Moldavska Kišiněv. Prohlídka historického centra. V minulosti zde žil a tvořil významný ruský básník Alexandr Sergejevič Puškin. Návštěva metropolitní katedrály Zrození Páně na náměstí Marii Adunari Nationale, která spolu se Svatou bránou stojí před budovou vlády, uvidíte také vysokou zvonice u katedrály, večeře, ubytování.

7. den: Navštívíme Tighiny - Bender, město s mohutnou tureckou pevností na Dněstru, dále Tiraspol - hlavní město oblasti a tzv. „komunistický skanzen“. V odpoledních hodinách návštěva druhých největších moldavských vinných sklepů Cricova, které tvoří 120 kilometrový labyrint podzemních chodeb, kde se návštěvníci přesouvají dopravními prostředky. „Vinné město" v některých místech sahá až do hloubky 100 metrů pod zemí a uskladňuje 1,25 milionu vzácných lahví vína. V podzemí je udržována teplota 12 °C, ideální na uskladňování vína. Nejstarší víno pochází z roku 1902 a šumivé víno se zde vyrábí tradiční metodou. Po exkurzi a ochutnávce (za příplatek) přesun zpět do Kišiněva, večeře, ubytování.

8. den: Po snídani mše v římskokatolické katedrále Boží prozřetelnosti v Kišiněvě. Přesun do Rumunska do kláštera Neamt. Je to nejstarší a největší mužský klášter v Rumunsku a zároveň je střediskem místní pravoslavné kultury. Žije zde kolem 70 mnichů a desítky studentů semináře. Samotný vznik kláštera měl několik etap. V letech 1375-1391 zde Petru I. Musat postavil poustevnu. V roce 1497 tady Štefan Velký nechal postavit kostel jako oslavu vítězství nad Poláky. V 15. století nechal Alexander Dobrý klášter opevnit před nájezdy Tatarů a Turků. Klášterní kostel se stal inspirací ke stavbě dalších kostelů v Rumunsku. V klášteře sídlila škola miniaturistů a iluminátorů, která byla zásadní při rozvoji těchto oborů. Před klášterem stojí zvláštní stavba, která vypadá jako kostelní kopule postavená na zemi. Stavba se jmenuje Aghiastmatar (požehnání vody), kde lze zakoupit svěcenou vodu v lahvích, která má pomáhat při léčbě nemocí. Kromě toho si zde můžete zakoupit knihy a náboženské předměty. Pokračování krásnou přírodou ke ženskému klášteru Slatina. Stojí mimo lidská obydlí. Postaven byl v letech 1554-1561 princem Alexandru Lapusneanu. Klášterní kostel byl až do 18. století největší v Rumunsku. V roce 1828 byla část kostela zbourána. Klášter má vysoké hradby a v každém rohu mohutnou věž, jako obranu proti nájezdům nepřátel. Navazuje svým tvarem na architekturu starších moldavských staveb, ale je jednodušší. Vnitřní fresky jsou v neo-byzantském stylu. Klášter vlastní velké pozemky, mimo klášterní opevnění jsou umístěny sklady, přístřešky, stáje a ubytovny pro sezónní pracovníky. Odjezd na hotel do Moldovity, večeře, ubytování

9. den: Po snídani relaxace v krásné přírodě. Za poplatek 7,- EUR možnost odpočinku ve welness centru s bazénem, finskou, parní i infra saunou a také jacuzzi. Kolem oběda prohlídka kláštera Moldovita - byl postaven v roce 1532 vévodou Petru Raresem. Nakolik byl častým terčem nájezdů Tatarů a Turků, byl opevněn a připomíná pevnost (zdi vysoké 6 m a čtyři obranné věže). Vnější fresky jsou nejzachovalejší ze všech Bukovinských klášterů. Scény na freskách zobrazují historické a náboženské události jako poslední soud, Mojžíše a hořící keř, obléhání Konstantinopole. V bývalé pokladně kláštera je muzeum, kde vystavují staré výšivky, dřevěné ikony, náboženské knihy. Přejezd přes území historické Bukoviny a Transylvánie, pokračování přes Maďarsko.

10. den: Příjezd do ČR ráno.

Přihlášky (do 29. 3. 2019): Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové, telefon: 495 063 661, mobil: 737 215 328, e-mail: dcs@bihk.cz, web: www.dcshk.cz, www.simeon.cz. V případě zájmu doporučujeme přihlásit se včas. Těšíme se na setkání s vámi!

Místo konání