Výprava ERC na 37. německý evangelický Kirchentag v Dortmundu

Tématem nadcházejícího Kirchentagu je otázka „Na co vlastně spoléháš?“ z 2. Královské 18,19. Kirchentag zahrnuje koncerty, přednášky, práci s Biblí, modlitby, bohoslužby, divadelní a pohybová představení, trh možností, výstavy atd. Hlavními komunikačními jazyky na Kirchentagu jsou němčina a angličtina.
Datum konání akce
19. 6. (6:00) - 23. 6. 2019 (22:00)

Přihlásit se na výpravu ERC na Kirchentag 2019 je možné nejpozději do 30. března 2019. S partnerským sborem v Dortmundu připravujeme česko-německý večer s bohoslužbou a vystoupením Tensingu a českými kulinářskými specialitami. Na tržišti možností na Kirchentagu bude mít ERC prezentační stánek, na kterém budeme prezentovat církevní školství v ČR, práci komise pro české církevní dějiny v 17. století a také Ekumenickou radu církví v ČR a církve v ní sdružené. Více informací a přihlášky naleznete na www.ekumenickarada.cz/ktg2019.

Německé Kirchentagy se konají od roku 1949. Zpravidla trvají pět dnů, od středečního zahájení až po závěrečnou nedělní bohoslužbu a zahrnují množství jednotlivých akcí. Již od začátků pořádání Kirchentagu se klade důraz na spojení osobní zbožnosti a odpovědnosti. K účasti na Kirchentagu jsou zváni všichni, kteří mají chuť se tohoto svátku křesťanů účastnit. Pravidelně se na Kirchentag sjíždí víc než 100 000 lidí všech generací z celého světa.

 

Místo konání