Letní škola Božího slova

Na Letní škole Božího slova se prostřednictvím biblických příběhů o Abrahámovi, Jakubovi a Josefovi společně zamyslíme nad tím, jak Boží slovo promlouvá do našich životů. Program se skládá z přednášek, workshopů, diskusí ve skupinkách a modliteb s Božím slovem. Cílem této školy je přesvědčit se o tom, že Boží slovo je živé a nabídnout inspiraci, jak se jím nechat doprovázet na své cestě životem.
Datum konání akce
28. 7. (17:00) - 31. 7. 2021 (13:40)

Letní škola Božího slova má být prostorem pro společné vzdělávání, pronikání do poselství biblických příběhů, liturgii, modlitbu a sdílení. Téma letošního ročníku zní ‚Boží požehnání vs. lidská slabost aneb Jak Bible vypráví o životě každého z nás“.

Místo konání