Setkání křesťanských zdravotníků 2021 - JSME HRDÍ NA SVÉ POVOLÁNÍ?

8:30 Mše svatá v kostele sv. Karla Boromejského 10:00 Zahájení a referáty: Začalo to opravdu až u Florence Nightingale? - ThLic. Marek František Drábek, OPraem. Dis. Zdravotnické povolání - Mgr. Anna Vojáčková Povolání a poslání - ThLic. Jan Houkal, Th.D. Zdravotnické povolání v extrémních podmínkách - MUDr. Lukáš Malý 12:30 Přestávka - oběd 14:00 Referáty: Úskalí pomáhajících profesí - PhLic. Kateřina Lachmanová, Th.D. Supervize zdravotnického týmu - Kateřina Caklová Dis. 15:00 Otevřená diskuze a odpovědi na všechny vaše dotazy
Datum konání akce
16. 10. 2021 8:30 (8:30 - 16:00)
Konference Setkání křesťanských zdravotníků na téma: Jsme hrdí na své povolání? Uskuteční se 16.10.2021 v kostele sv. Karla Boromejského v Praze 1. Přihlašování do 10.10.2021 na webu: https://www.boromejky.cz/skz21

Místo konání