Exercicie Lectio Divina se sv. Josefem (online)

Pod konec roku sv. Josefa zveme na exercicie Lectio Divina, které můžete prožit ve své domácnosti či komunitě. Exercicie povede P. František Honíšek, CM, farář v Lučenci na Slovensku. Přihlásit se můžete skrze formulář, který naleznete na www.lectiodivina.cz; a to do 20.11.2021
Datum konání akce
28. 11. (18:00) - 4. 12. 2021 (20:00)
Účastnící jsou pozvaní každý den k četbě Božího slova, rozjímání, modlitbě slovem a kontemplace. Pomocí budou úvody k modlitbě vysílané dvakrát denně na kanále YouTube: Lectio Divina CZ (a zůstanou tam, aby bylo možné se podívat ze záznamu). Nabízíme také individuální doprovázení během exercicii, a to ve formě každodenních 20 minutových telefonických rozhovorů s knězem nebo sestrou z našeho týmu.

Místo konání