69. SETKÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ

Nabízíme již tradiční setkání zaměstnanců hospiců i všech ostatních dlouhodobě a bezprostředně pečujících o těžce nemocné a umírající. Tento pobyt je koncipován jako "péče o pečující". Nejde o klasické školení, program bude upřesněn v první den setkání na místě samém a bude přizpůsoben aktuálním potřebám účastníků, jejich fyzické zdatnosti i počasí. Hlavním tématem je předcházení možnému "vyhoření" těchto osob, které jsou většinou po dlouhou dobu vystaveny velké fyzické, psychické i duchovní zátěži. Pozvání je určeno také dobrovolníkům, kteří se doprovázení těžce nemocných a umírajících věnují v hospicích či v jiném obdobném zařízení. Lektorka: Jana Sieberová z Domácího hospice Duha v Hořicích (www.hospic-horice.cz) Více informací na https://www.eljon.cz/cs/69-setkani-zdravotniku
Datum konání akce
3. 10. - 6. 10. 2022
Podpora pečujících osob jako prevence syndromu vyhoření. Program se tvoří na místě podle aktuálních potřeb, možností a přání účastníků.

Místo konání