Kaplanská konference SPOLEČNĚ II.

Konference je věnovaná kaplanské službě v České republice. Koná se v prostorách Emauzského kláštera v Praze. Pozvání na konferenci přijali zástupci všech typů kaplanské služby a také zástupci jednotlivých církví, České biskupské konference a Ekumenické rady církví. Podstatnou část konference bude tvořit historickolegislativní objasnění kaplanských služeb a vystoupení představitelů jednotlivých rezortů.
Datum konání akce
13. 10. 2022 9:00 (9:00 - 14:00)
Legislativní ukotvení kaplanských služeb v rámci jednotlivých rezortů.

Místo konání