Adventní zastavení pro manžele

Dvě přednášky, ztišení, příležitost ke svátosti smíření, adorace zakončená požehnáním
Datum konání akce
3. 12. 2022 15:00 (15:00 - 18:00)
Příprava na obnovu manželského slibu ve svátek Svaté rodiny

Místo konání