banner sekce
Sekce

Mládež

Týden modliteb za mládež

Ve všech diecézích ČR bude v době od 29. března do 5. dubna 2020 probíhat Týden modliteb za mládež. Sekce pro mládež ČBK připravila k tomuto účelu brožuru, kterou si můžete stáhnout na našem webu.
Publikováno: 10. 3. 2020 16:30

Cílem Týdne modliteb za mládež je:

a) doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež společnou modlitbou;
b) pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí společenství církve;
c) vnímat krásu i náročnost životního období, ve kterém se uskutečňují volby ovlivňující celý následný život, společnost i církev.

přiložené brožuře najdete:

  • dopis mladých všem věřícím, s prosbou o modlitbu za ně,
  • přímluvy,
  • křížovou cestu inspirovanou texty papeže Františka z Christus Vivit,
  • adoraci,
  • modlitbu za mládež.

Modleme se společně za naše mladé.

Autor článku:
Vojtěch Orlík