Diecéze

Diecéze je část Božího lidu, která je svěřena do pastýřské péče biskupovi v součinnosti s kněžstvem tak, že, spojena se svým pastýřem a jím skrze evangelium a eucharistii v Duchu Svatém shromážděna, ustavuje místní církev, v níž je skutečně přítomna a působí jedna svatá katolická a apoštolská Kristova církev."

(Kodex kanonického práva, kán. 369.)

 

"Místní církev, kterou je diecéze (nebo eparchie), se rozumí společenství věřících křesťanů ve společenství víry a svátostí s jejich biskupem posvěceným v apoštolské posloupnosti."

(Katechismus katolické církve, čl. 833.)


Katolická církev v České republice se dělí na dvě církevní provincie:

1. Českou církevní provincii tvoří: 

Arcidiecéze pražská
Diecéze českobudějovická
Diecéze královéhradecká
Diecéze litoměřická
Diecéze plzeňská

2. Moravskou církevní provincii tvoří:

Arcidiecéze olomoucká
Diecéze brněnská
Diecéze ostravsko-opavská

Třetím subjektem je Apoštolský exarchát, organizačně a právně církevní útvar pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu (řeckokatolíky), kteří žijí na území České republiky.

Apoštolský exarchát