kardinál Miloslav Vlk

kardinál Miloslav Vlk

 
 
Aby všichni byli jedno
(Jan 17,21)
 

Životopis

Miloslav Vlk se narodil 17.5.1932 v jihočeské Líšnici (okres Písek). Po maturitě v r. 1952 pracoval jako dělník v továrně Motor Union v Českých Budějovicích. Vojenskou základní službu absolvoval v letech 1953-55 ve Dvorech u Karlových Varů. Po absolvování vojenské služby byl v době částečného politického uvolnění přijat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor archivnictví. Studia zakončil promocí v r. 1960. Poté pracoval jako archivář v Okresním archívu v Třeboni, v Jindřichově Hradci, Okresním a Městském archívu v Českých Budějovicích, kde se později stal ředitelem. V této době publikoval řadu odborných článků v různých časopisech.

V r. 1964 odešel studovat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměřic. Na kněze byl vysvěcen 23.6.1968 v Českých Budějovicích. Vzápětí jej tehdejší českobudějovický biskup Josef Hlouch jmenoval svým sekretářem. Jeho vliv a pastorační působení však vadilo tehdejším politickým autoritám, proto byl přeložen nejdříve do malých farností na Šumavě - Lažiště a Záblatí (r. 1971). Od r. 1972 působil sedm let v Rožmitále pod Třemšínem. Zde mu byl v r. 1978 odňat tzv. "státní souhlas" k veřejnému výkonu kněžské služby.

V následujících deseti letech žil v Praze, jako kněz tajně pracoval v malých skupinách věřících a přitom vykonával "civilní" zaměstnání umývače oken a později archiváře ve Státní bance československé.

1.1.1989 mu byl vrácen "státní souhlas" a stal se farářem na Klatovsku – v Žihobcích a Bukovníku, později v Čachrově, Javorné, Železné Rudě, Běšinách a Stráži na Šumavě.

14.2.1990 byl jmenován českobudějovickým biskupem (biskupské svěcení 31.3.1990), 27.3.1991 pražským arcibiskupem a českým primasem, nástupcem kardinála Františka Tomáška.

Od r. 1991 do r. 2000 byl předsedou biskupské konference, nejprve ČSFR, později České biskupské konference.

26.11.1994 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem.

V letech 1993-2001 byl předsedou Rady evropských biskupských konferencí (CCEE).

Od r. 1994 je členem Papežské rady pro sdělovací prostředky a Kongregace pro východní církve.

 

Kardinál Miloslav Vlk je nositelem řady ocenění:

- 25.2.1999 obdržel vysoké státní vyznamenání Spolkové republiky Německo "Velký kříž za zásluhy" (Grosses Verdienstkreuz).

- 28.10.2002 mu prezident Václav Havel propůjčil řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.

- V r. 2001 obdržel čestnou medaili Tomáše Garrigua Masaryka od Masarykova demokratického hnutí a mezinárodní cenu města Görlitz - "Brückepreis"

Kardinál Vlk je nositelem řady čestných doktorátů. V letech 1992 - 93 mu byly uděleny 3 čestné doktoráty: na Illinois Benedictine College a na University of St. Thomas v USA a čestný doktorát teologie na univerzitě v bavorském Pasově. V r. 2001 obdržel čestný doktorát Papežské teologické akademie v polském Krakově a v r. 2002 čestný doktorát Opolské univerzity rovněž v Polsku.

Obdržel čestné občanství měst Rožmitál pod Třemšínem (1992), Cedar Rapids/USA (1992), Baltimore/USA (1992), Třeboň (1996) a Kłodzko/PL (5.10.1996), Roudnice nad Labem (1997) a Mníšek pod Brdy (1998).

 Od ledna roku 2007 jsou v provozu osobní internetové stránky kardinála Miloslava Vlka. Naleznete je na adrese: www.kardinal.cz


Základní data

Narozen: 17. 5. 1932 v Líšnici
Kněžské svěcení: 23. 6. 1968
Jmenován biskupem: 14. 2. 1990 (biskup českobudějovický)
Biskupské svěcení: 31. 3. 1990
Jmenován arcibiskupem: 27. 3. 1991 (arcibiskup pražský)
Jmenován kardinálem: 26. 11. 1994
Zřeknutí se úřadu: 13. 2. 2010