Mládež

Mládež má v církvi velmi důležité místo. Od doby pontifikátu sv. Jana Pavla II. mladí znovu objevují, že je církev místem, kde jsou přijímáni, kde mohou tvořit společenství a zároveň se mohou aktivně realizovat.

Koordinaci programu, akcí a center pro mladé se věnuje Sekce pro mládež ČBK, která již více než 25 zastřešuje nejvýznamnější události zaměřené na tuto věkovou kategorii, jako jsou Světové dny mládeže, nebo Celostátní setkání mládeže. Organizuje např. Studijně formační kurz pro pracovníky diecézních center mládeže.

Aktivity pro vysokoškoláky v univerzitních městech připravuje Vysokoškolské katolické hnutí, mezi jehož nejvýznamnější akce patří setkání  Studentský Velehrad.

V rámci skautského hnutí  se katolíci angažují Odboru duchovní výchovy Junáka, jehož posláním je naplňování prvního skautského principu – odpovědnosti k Bohu a duchovní dimenzi člověka. Ústředním duchovním rádcem Junáka je za římskokatolickou církev biskup František Václav Lobkowicz. Zároveň v České republice působí katolická Federace skautů Evropy.

Speciálně mládeži se věnuje kongregace salesiánů provozující střediska mládeže. Především prostřednictvím pestré nabídky volnočasových aktivit vychovávají salesiáni mladého člověka v ovzduší osobního přístupu a přátelského prostředí a v duchu křesťanských hodnot k ušlechtilému lidství.

Křesťanská sportovní organizace Orel má v současné době 17 000 členů, kteří jsou členy téměř 250 jednot. Duchovním rádcem Orla je arcibiskup Jan Graubner. Cílem Orla výchova mladých lidí a dětí prostřednictvím sportovních aktivit. Cílem Orla není vychovávat mistry světa, cílem je věnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti člověka - sportu, který je fairovy, ohlíží se na soupeře i spoluhráče. Orel chce dávat sportu smysl. V tom mu pomáhají pevné základy, které mu poskytují křesťanské hodnoty a celá historie jeho činnosti.

Mladí katolíci se sportovně angažují i při Setkání křesťanské aktivní mládeže SKAM nebo v Křesťanské amatérské hokejové lize.

Během prázdnin se otevírá široká nabídka campů - táborů pro mladé: Jump, Runway, Entercamp, Raftcamp, Tábor Radost nebo je možnost jet na některou z letních dobrovolnických brigád SummerJob či Workship.

Foto: Člověk a víra/ Honza Čermák