banner sekce
Sekce

Mládež

Studijně-formační kurz

Vychází ze zkušenosti a potřeb církve, nabízí systematické vzdělávání a formaci v oblasti diecézní pastorace mládeže.

Foto: Vojtěch Orlík

CO KURZ NABÍZÍ

 • vzdělávání, formaci, přednášky, práci ve skupinkách,
 • vzájemné předávání zkušeností,
 • sdílení, poznání nových lidí, spoluvytváření společenství

PRO KOHO

 • kněze, kaplany zodpovědné za mládež,
 • animátory společenství, zástupce řeholí a hnutí,
 • katechety, pro pracující s mládeží,
 • pracovníky diecézních center

CÍL

 • vzdělávání a formace pracovníků v diecézní pastoraci mládeže
 • promyšlení aktuálních otázek spojených s pastorací mládeže
 • vytváření živého formačního společenství

DÉLKA

 • 2 roky, každý rok 4 týdny
 • týden formační
 • týden studijní
 • týden exercicií
 • týden pro kněze a laiky

(Možnost jednorázových vstupů po domluvě s ředitelem kurzu)

TERMÍNY KURZŮ

 • 17. - 21.10. 2021        Hora Matky Boží - Králíky, přihlašování do 30. 9.
 • 9. - 14. 1. 2022           exercicie Svatý Hostýn
 • 24. - 28. 4. 2022         Erlebachova Bouda - Špindlerův Mlýn

(Program s přihláškou na daný termín bude zveřejněn vždy měsíc před začátkem kurzu.)

CENA 

 • 3000,- Kč plná cena
 • 1400,- Kč speciální cena pro řádné studenty SFK (zapsané v prvním či druhém ročníku studia);
 • 1700,- Kč speciální cena pro absolventy a studenty ve 3. a vyšším ročníku;

(V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze i účastnický poplatek. 
Ceny jsou výrazně dotovány Sekcí pro mládež ČBK a Asociací křesťanských spolků mládeže, z.s.)

Postřehy absolventů kurzu

„Za uplynulé dva roky mi studijně formační kurz dal kromě většího duchovního obzoru taky lepší pochopení struktury církve a seznámení se s činnými osobami v církvi. Prohloubil jsem znalosti v odvětvích psychologických, sociálních, pedagogických a taky všeobecné znalosti. Kromě nabytí odborných znalostí musím říct i to, že SFK bylo krásným setkáváním s lidmi z celé ČR a Bohem.  Josef Glogar (pracovník na Středisku pro mládež – Stará Ves nad Ondřejnicí)

Účastníci oceňují kvalitní přednášející z řad odborníků a také setkávání se svými kolegy.
„Nejvíc si cením sdílení vzájemných zkušeností ze stejného typu pastorace s druhými, příp. ze stejného "pracovního" postavení/zařazení, i když ve specifických podmínkách daných především místem pastorace v rámci republiky. A nejen sdílení, ale především vzájemné důvěry a velmi přátelské kolegiality. P. Jiří Šůstek (kaplan na ADCŽM v Rajnochovicích)

„Studijně- formační kurz je skvělou příležitostí k prohloubení znalostí v oblasti pastorace mládeže na všech úrovních působnosti církve. Zároveň poskytuje tolik potřebné společenství a sdílení těch, kdo se o mládež starají, což jen dokazuje, že je nám spolu dobře.“  P. Jaroslav Mrňa (kaplan pro mládež Praha – Stodůlky)

foto z minulých ročníků:
https://www.signaly.cz/sfk/fotky

KONTAKT

Informace ke kurzu:
Sekce pro mládež ČBK
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, Dejvice
tel: +420 739 730 635
mail: mladez@cirkev.cz

Kurz pořádá: Sekce pro mládež ČBK ve spolupráci s Asociací křesťanských spolků mládeže, z. s. za podpory MŠMT.