banner sekce
Sekce

Mládež

Studijně-formační kurz

Stanovy Studijně-formačního kurzu Sekce pro mládež ČBK schválila Česká biskupská konference 4. července 2002. Kurz vznikl na základě vzdělávacích programů, které pořádala od roku 1994 Sekce pro mládež ČBK nejprve pro své členy a postupně i pro další zájemce z řad laiků a kněží.

Cílem kurzu je získání kompetencí především v řádné pastoraci mládeže.

Cílovou skupinou jsou především kněží a laici z diecézních center pro mládež a diecézních center života mládeže, kaplani zodpovědní za mládež v děkanátu (vikariátu), animátoři děkanátů, zástupci řeholí a hnutí, absolventi diecézních kurzů pro animátory.

Kurz trvá dva roky a má týdenní podobu. Každý rok obsahuje tři týdny (říjen, listopad, jaro) a jeden týden exercicií (leden).

Jednotlivé týdny se konávají na různých místech republiky.

Důležitou součástí kurzu jsou pravidelná setkání a diskuse s biskupy.

Při vedení kurzu spolupracuje Sekce pro mládež ČBK s Papežskou radou pro laiky, s teologickými fakultami a s domácími i zahraničními odborníky.

Kurz poskytuje i osvědčení, která vyžadují pro práci s mládeží státní zákony.

Po úspěšném zakončení dostávají absolventi kurzu osvědčení o absolvování specifického vzdělání a formace pro diecézní pastoraci mládeže od předsedy České biskupské konference.

Kromě cestovného si účastníci přispívají na pobyt. Sekce pro mládež ČBK může v současnosti díky grantům kurz dotovat.

Ke stažení

Prováděcí pokyny.pdf

Stanovy SFK.pdf

Osnovy SFK.pdf