Signály

V digitálním prostoru představuje projekt signály.cz zajímavou ekumenickou alternativu k ostatním typům současných sociálních sítí. Signály.cz vydávají vlastní internetový magazín pro mládež, produkují křesťanská videa, podporují mládež v online prostoru a věnují se digitální evangelizaci. Jednotlivé aktivity realizují převážně sami mladí lidé.

www.signaly.cz – komunitní web nabízí prostor pro vlastní tvorbu, vzájemný dialog, sdílení a vzdělávání. Primárním obsahem jsou blogy jednotlivých uživatelů, nástěnky a společenství. Web poskytuje prostor i sdílení křesťanských videí a formačních materiálů.

www.magazin.signaly.cz – online magazín pro mládež nabízí zajímavá témata s hodnotným obsahem, pomáhá hledat smysl a inspirovat na cestě životem. Zároveň  dává hlas samotným mladým v podobě svých redaktorů.

www.signalyawards.cz – ocenění roku za přínos v digitální evangelizaci. Veřejná anketa, jejíž cílem je ocenit ty, kteří veřejně prezentují křesťanství v digitálním prostoru, ukázat příklady dobré praxe a motivovat ke službě evangelizace.

www.signaly.tv – platforma pro sdílení křesťanských videí. Pod značkou SignályTV také vychází několik seriálů nebo jsou realizovány různé video projekty.

Digitální evangelizace – signály.cz se snaží podporovat projekty digitální evangelizace skrze sociální sítě.

·         Facebook
·         Instagram 
·         Twitter 
·         Tiktok 
·         Youtube 
·         LinkedIn

Prosíme o podporu aktivit mladých a digitální evangelizace na https://www.darujme.cz/organizace/1200371 Děkujeme.

Projekty realizuje spolek signály.cz, z.s. za podpory České biskupské konference.