banner sekce
Sekce

Školství

Škola příběhem – církevní základní škola (zkr. Filipka)

Kód v katalogu:

7.06

Adresa:

Filipínského 300/1, Brno – Židenice, 615 00

Kontakt:

Tel.: +420 724 955 544
E-mail.: skolafilipka@gmail.com
Www: https://skolafilipka.cz

IČ:

06 959 474

Ředitel:

Mgr. Ruth Konvalinková, Ph.D Tel.: +420 724 955 544
E-mail.: ruth.konvalinkova@gmail.com

Kategorie zařízení:

Školy Českobratrské církve evangelické

Typ:

úplná základní škola

Rok zahájení provozu:

1.9.2019

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. Štepán Hájek – kazatel farního sboru Brno-Husovice

Charakteristika zařízení:

Prozatím 1. stupeň ZŠ ve 2 třídách po cca 20 žácích ročníků 1.,2.+4. – program „Žít spolu“ s důrazem na čtenářskou gramotnost, výtvarnou výchovu, 1x týdně výuka v terénu, program společného vzdělávání napříč ročníky.

Zřizovatel:

Českobratrská církev evangelická
Jungmannova 9, 111 21 Praha 1

Počet pedagogů:

3 stálí pedagogové / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

0 / 2

Počet dětí / Počet tříd:

40 /