banner sekce
Sekce

Školství

BRATRSKÁ ŠKOLA - CZŠ - PRAHA 7

Kód v katalogu:

7.05

Adresa:

Rajská 300/3 - Holešovice, PRAHA 7, 170 00

Kontakt:

Tel.: +420 283 870 423
E-mail.: bratrska@seznam.cz
Www: http://www.bratrska.cz

IČ:

48546119

Číslo účtu:

0206329389/0800

Ředitel:

Mgr. Rostislav Konopa Tel.: 724 025 354
E-mail.: Rostislav.konopa@yahoo.com

Kategorie zařízení:

Školy Českobratrské církve evangelické

Typ:

základní škola 1. - 5. ročník

Rok zahájení provozu:

1990

Spirituál / duchovní služba:

Farářka Irena Škeříková

Charakteristika zařízení:

Jsme církevní základní škola rodinného typu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy pro žáky 1. - 5. ročníku. Škola je celkově kreativně zaměřena, každý rok hrají a zpívají všechny děti ve vánoční hře. Pořádáme pravidelně kulturní pořady Z bratrského hrnku, Páťácký ples se stužkováním žáků 1. a 5. třídy, zahradní slavnosti, táboráky, atd. - Naším zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická. Patronátní sbor máme v Kobylisích, ten pro nás pořádá školní vánoční a velikonoční bohoslužby. Do školy dochází školní farář. Součástí školy je zahrada s pěstitelským koutkem, sportovní hřiště s umělým povrchem, dřevěnou prolézačkou, velkou trampolínou, ping pongovým stolem a malou horolezeckou stěnou. To vše je využíváno k výuce, volnočasovým aktivitám, hrám a relaxaci. Výuka probíhá v pěti kmenových třídách. V 1.až 5. ročníku vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu Každému pro jeho život. Naši žáci se pravidelně zúčastňují srovnávacích testů Kalibro a matematických soutěží Klokan, Pythagoriáda a Taktik. Jsme otevřeni i dalším soutěžím. Vzhledem k výtvarnému zaměření školy jsou výtvarné soutěže pravidelnou součástí života školy. Mezi stanovené priority patří pravidelné výjezdy všech tříd na společné školy v přírodě, kde dochází k hlubšímu vzájemnému poznávání nejen dětí. Záleží nám na vhodné volbě školy 2. stupně pro každé jednotlivé dítě. Třídní učitel 5. třídy zajišťuje přípravu na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. V případě zájmu zprostředkováváme žákům profi testy žáků, které pomohou správně určit vhodnou volbu školy. - Naše škola je otevřená i pro děti, které k dosažení úspěšných školních výsledků potřebují speciálně pedagogickou péči. Ta je zajištěna třemi speciálními pedagogy a logopedem školy. Velmi vhodná je naše malá škola pro děti s adaptačními problémy či pro děti úzkostnější. Disponujeme žákovskou knihovnou s mnoha zajímavými tituly především encyklopedického charakteru. V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat kroužky dle svých zájmů – keramický, hrnčířský, grafický, Tiffani, hudební, dramatický, florbalový, kroužek anglického jazyka, či přípravy na gymnázium. Naše škola byla jedna z prvních, která zaštiťovala individuální vzdělávání. Systém tohoto způsobu vzdělávání prošel dlouhým vývojem, dnes se mohou děti individuálně vzdělávat v podstatě v každé škole. Ovšem naší předností je, že u nás je realizováno pod vedením Asociace individuálního vzdělávání.

Zřizovatel:

Českobratrská církev evangelická
Jungmannova 9, 111 21 Praha 1

Počet pedagogů:

11 stálých pedagogů / 1 externí pedagog

Počet studentů / Počet tříd:

101 / 5