banner sekce
Sekce

Školství

Církevní mateřská škola Loďka

Kód v katalogu:

7.03

Adresa:

Náměstí Dr. Martina Luthera 677/1, Český Těšín, 737 01

Kontakt:

Tel.: 792 361 711
E-mail.: cms.lodka@gmail.com
Www: http://skolkalodka.cz

IČ:

2605333

Ředitel:

Lenka Chrobočková Tel.: 734 765 759
E-mail.: cms.lodka@gmail.com

Kategorie zařízení:

Školy Českobratrské církve evangelické

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

2014

Spirituál / duchovní služba:

Charakteristika zařízení:

Loďka má 1 třídu s kapacitou 20 dětí. Je otevřena všem dětem bez rozdílů. Maximálně se snažíme rozvíjet spolupráci rodič - dítě - učitel. Usilujeme o rozvoj dětí tak, aby byly samostatné, uměly si poradit v různých situacích. Podporujeme rozvoj dovedností a znalostí, ochoty pomoci jeden druhému, spolupráci nejen při hře, ale i při běžných činnostech. Děti vedeme k pozitivnímu a zdravému přístupu k životu. Učíme je lásce k lidem i k Bohu, k přírodě jako ke Stvořitelovu dílu. Ukazujeme dětem křesťanské hodnoty nejen prostřednictvím příběhů, ale hlavně osobním příkladem.

Zřizovatel:

Evangelický sbor a.v. Českobratrské církve evangelické v Českém Těšíně na Rozvoji
Náměstí Dr. Martina Luthera 677/1, Český Těšín, 73701

Počet pedagogů:

2 stálí pedagogové / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

20 / 1

Počet dětí / Počet tříd:

20 / 0