banner sekce
Sekce

Školství

Církevní základní a mateřská škola - TŘINEC

Kód v katalogu:

8.19

Adresa:

Kaštanová 412, TŘINEC - Dolní Lištná, 739 61

Kontakt:

Tel.: +420 558 989 733; +420 558 989 730
E-mail.: zcstrinec@seznam.cz
Www: http://www.czstrinec.cz

IČ:

71249460

Číslo účtu:

197168690/0300

Ředitel:

Mgr. Monika Guňková Tel.: +420 558 989 733
E-mail.: zcstrinec@seznam.cz; monika.gunkova@seznam.cz

Zástupce ředitele:

Ing. Urszula Szymeczková zcstrinec@seznam.cz

Kategorie zařízení:

Církevní školy ostatních zřizovatelů

Typ:

základní a mateřská škola

Rok zahájení provozu:

2005

Spirituál / duchovní služba:

nenahlášeno

Charakteristika zařízení:

Koncepce výuky na Církevní základní škole a mateřské škole v Třinci navazuje na tradici křesťanských tříd, které 10 let fungovaly v rámci experimentu MŠMT na veřejné škole,dále pak na křesťanské tradice evropské společnosti a tyto tradice touží i nadále rozvíjet. Výuka probíhá na 1. i 2. stupni podle schválených učebních osnov a plánů Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Křesťanská škola, č.j. 24/2007. Do vyučování je zařazena povinná hodina křesťanské výchovy, křesťanské prvky se prolínají učivem i v dalších předmětech. Žákům jsou poskytovány hlubší informace z křesťanské kultury, literatury, dějin. Vyučování je zahajováno v jednotlivých třídách modlitbou a krátkým čtením z Bible. Na škole je kladen důraz na kvalitu vyučování cizích jazyků, zejména pak angličtiny, jež je vyučována již od první třídy v rámci povinného předmětu. Výuka angličtiny je obohacena anglickou konverzací s rodilou mluvčí. Pro zájemce se vyučuje v rámci nepovinného předmětu polskému a v rámci volitelného předmětu německému jazyku. Církevní škola nabízí zajímavé kroužky: výtvarný, kytarový, flétny, pěvecký, sportovní, fotbalový,netradiční logické hry a celou řadu dalších aktivit. Škola je určená dětem všech vyznání a také dětem bez vyznání. Vyučování na církevní škole je zdarma pro všechny žáky. Žáci se mohou těšit na kvalifikované věřící učitele a křesťanské prostředí. Církevní mateřské školy fungují jako odloučená pracoviště základní školy v Třinci - Lyžbicích, Třinci - Dolní Lištné a v Třinci - Horní Lištné. Důvody, proč posílat dítě do křesťanské školy v Třinci: • klidná atmosféra vlídnosti a lásky, • spolupráce s rodiči v rámci společných aktivit, • křesťanská koncepce výchovy Mateřská škola je otevřena všem dětem křesťanského vyznání i dětem bez vyznání. Provozní doba: denně od 7:00 - 15:30 hod.

Zřizovatel:

Slezská církev evangelická a. v.
Na Nivách 7, Český Těšín

Počet pedagogů:

19 stálých pedagogů / 3 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

174 / 9

Počet dětí / Počet tříd:

65 / 0