banner sekce
Sekce

Školství

Církevní základní škola v Kroměříži

Kód v katalogu:

2.14

Adresa:

Velké náměstí 49, KROMĚŘÍŽ , 767 01

Kontakt:

Tel.: 573 335 855, 573 335 531
E-mail.: info@czs-km.cz
Fax.: 573 335 855
Www: http://www.czs-km.cz

IČ:

67007813

Číslo účtu:

1480739369/0800

Ředitel:

RNDr. Olga Loučková Tel.: 573 335 855

Kategorie zařízení:

Základní školy římskokatolické církve

Typ:

úplná základní škola

Rok zahájení provozu:

1994

Spirituál / duchovní služba:

nenahlášeno

Charakteristika zařízení:

Škola sídlí v budově přímo v historickém centru města, kde se nachází 1. stupeň a družina. Druhý stupeň má své prostory v budově Arcibiskupského gymnázia vzdáleném asi 150 m. Křesťanská výchova je realizována v celém učebním plánu a prolíná se celým školním vzdělávacím programem „Naše cesta“, podle kterého od 1.9.2007 pracujeme. Kromě výuky náboženství, které je povinné, nám duchovní hodnoty pomáhají rozvíjet každodenní ranní katecheze na 1. stupni a úterní školní bohoslužby ve farním chrámu. Na škole pracuje řada kroužků - taneční, dramatický, informatiky, hry na flétnu, šachový, F, sportovních her a keramiky. Své výsledky přináší i práce speciálního pedagoga při vedení logopedického a dyslektického kroužku. Škola se zapojuje do akcí pořádaných farnostmi i městem. K tradičním akcím patří Živý Betlém v centru města, stejně jako řada stálých akcí (Den otevřených dveří, Školní akademie, Škola v přírodě, Lyžařský výcvik). Vkladem školy do života našich dětí jsou také hodnotové postoje a morální kvality, jako upřímnost, čestnost, tolerance, obětavost a schopnost žít v souladu s pravdou. Škola vydává svůj časopis a snaží se dobře spolupracovat s rodiči, Školskou radou a farnostmi.

Zřizovatel:

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9, 771 01 Olomouc

Počet pedagogů:

11 stálých pedagogů / 6 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

170 / 9