banner sekce
Sekce

Školství

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno

Kód v katalogu:

6.05

Adresa:

Veveří 462/15, Brno, 602 00

Kontakt:

Tel.: 739 450 034
E-mail.: poradna@kpppb.cz
Www: http://www.kpppb.cz

IČ:

02688794

Číslo účtu:

2800640718/2010

Ředitel:

Mgr. Ladislav Smékal, MBA Tel.: 739 629 841
E-mail.: poradna@kpppb.cz

Kategorie zařízení:

Školská zařízení a střediska volného času římskokatolické církve

Typ:

pedagogicko-psychologická poradna

Rok zahájení provozu:

2014

Spirituál / duchovní služba:

Charakteristika zařízení:

Specifickým posláním poradny je aplikování odborného psychologického a speciálně pedagogického poradenství s integrovanými křesťanskými principy, hodnotami a zásadami, které jsou však do poradenského procesu zapojovány přísně individuálně a výhradně jen na základě verbalizovaných osobních postojů a formulované zakázky klienta. Usilujeme o nepřetržité dynamické formování a rozvíjení profesionálního, avšak klientsky vlídného a vstřícného pracoviště otevřeného všem zájemcům o naše služby bez rozdílu. Psychologické a speciálně pedagogické služby poskytované poradnou jsou primárně určeny dětem, mládeži, rodičům, zákonným zástupcům, pedagogům a další odborné i laické veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání v rámci křesťanských škol dislokovaných v oblasti města Brna a Jihomoravského kraje a taktéž klientele přicházející z dalších škol, se kterými má poradna podepsanou dohodu o spolupráci. Sekundárně pak, s ohledem na kapacitní limity, je poradna k dispozici všem dětem, mládeži, rodičům, zákonným zástupcům a učitelům, kteří o službu požádají. Poskytované služby jsou zacíleny především na psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, poradenství a intervenční činnosti adekvátní k formulované zakázce, věku, vývojovému stadiu, školnímu zařazení, osobní situaci a případným obtížím i potřebám konkrétního klienta.

Zřizovatel:

Biskupství brněnské
Petrov 1, 600 01 Brno

Počet pedagogů:

7 stálých pedagogů / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

0 / 0