banner sekce
Sekce

Školství

Křesťanská základní škola Nativity

Kód v katalogu:

2.23

Adresa:

Potoční 51, Děčín XXXI - Křešice, 407 11

Kontakt:

Tel.: 733 225 822
E-mail.: skola@nativity.cz
Www: http://www.nativity.cz

IČ:

71340882

Číslo účtu:

187752092/0600

Ředitel:

Mgr. Jiřina Růžičková Tel.: 733 225 822
E-mail.: j.ruzickova@nativity.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. Jindřiška Vopatová - j.vopatova@nativity.cz

Kategorie zařízení:

Základní školy římskokatolické církve

Typ:

druhý stupeň základní školy

Rok zahájení provozu:

2008

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. Ondřej Lehký - 420 608 255 308 - o.lehky@nativity.cz

Charakteristika zařízení:

Křesťanská základní škola Nativity (KZŠN) nabízí vzdělávání na druhém stupni základní školy. Škola se soustřeďuje především na žáky nadané, ale znevýhodněné (tj. například na děti z neúplných rodin, z rodin s nízkými příjmy či v pěstounské péči, děti, které se staly obětí šikany nebo žáky trpící SPUCH). Dále usiluje o integraci dětí z minoritních skupin do skupiny majoritní při zachování jejich identity. KZŠN chce svou ojedinělostí cíleně řešit problém vysoké míry nezaměstnanosti v tomto regionu, která je svým způsobem dána i dlouhodobě nízkou úrovní vzdělání místních obyvatel, a to zejména uplatněním principu multikulturní výchovy při využívání nových metod ve výuce a spolupráce s partnery v zahraničí. Je zde kladen důraz na volnočasové aktivity, směřující k prevenci předčasného opouštění vzdělání bez ukončení stupně vzdělávání. Škola stojí na křesťanských hodnotách, ale současně respektuje i jiná vyznání, i ty, kteří jsou bez vyznání.

Zřizovatel:

Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova
Ječná 2, Praha 2, 120 00, tel./fax: 296 216 440, www.jesuit.cz, Prezident školy: Jan Adamik SJ, janadamik@centrum.cz

Počet pedagogů:

11 stálých pedagogů / 2 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

62 / 8