banner sekce
Sekce

Školství

Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně

Kód v katalogu:

1.19

Adresa:

Komenského náměstí 49, KOJETÍN, 752 01

Kontakt:

Tel.: +420 731 788 713, +420 732 541 133
E-mail.: cmsjosef@seznam.cz
Www: http://www.bilysklep.cz/farnostkojetin/skolka/

IČ:

71341188

Číslo účtu:

188 094 3369 / 0800

Ředitel:

Mgr. Marie Přecechtělová E-mail.: marieannadub@seznam.cz

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

2010

Spirituál / duchovní služba:

Charakteristika zařízení:

Charakteristikou Mateřské školy sv. Josefa v Kojetíně je výchovné prostředí podporující rozvoj křesťanských hodnot, rozvíjení bratrské lásky, přátelství a pomoci, upevňování hodnotového systému na základě evangelních zásad (pravdy, dobra, lásky, sebepoznání, úcty, pokory, čistoty, tolerance). Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně působí na celistvý rozvoj osobnosti dítěte ve vztahu kultury a víry s důrazem na etické hodnoty, především na spolupráci a prosociálnost. Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně je otevřená všem dětem, počítá rovněž s integrací zdravotně znevýhodněných dětí. Mateřská škola sv. Josefa v Kojetíně bude vyučovat podle svého školního vzdělávacího programu sestaveného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, rozšířeného o duchovní rozměr člověka a se zaměřením na enviromentální výchovu (vztah k životnímu prostředí).

Zřizovatel:

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9, 771 01 Olomouc

Počet pedagogů:

3 stálí pedagogové / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

0 / 0

Počet dětí / Počet tříd:

32 / 2