Umění

Cílem církevního umění je povznést člověk a k Bohu a prostřednictvím vnější krásy vyjádřit osobnost toho, který sám zůstává lidským očím neviditelný. Církev náboženské umění vnímá jako hodnotu duchovní, nejen pouze kulturní nebo historickou.

Péče o památky a vytváření nových kulturních hodnot byly vždy oblastí, ve které se církev velmi intenzivně angažovala. Svědčí o tom velké množství architektonických památek v naší zemi, nejenom kostelů. Ať už tisíc let staré či vzniklé před několika lety, neodmyslitelně k nim patří i vnitřní umělecká výzdoba, která v sobě mnohdy skrývá skutečné skvosty výtvarného umění s nedocenitelnou hodnotou. Ty nejvzácnější z nich anebo ty, které zdobily kostely již zrušené, bývají často soustředěny do muzeí a zpřístupněny široké veřejnosti.

Kromě umění výtvarného však církev vždy byla nositelkou i dalších druhů: ve středověku byly kláštery nositeli kultury v podobě opisovaných rukopisů a i později křesťané o knihy zvláště pečovali. S bohoslužbou je neodmyslitelně spjata i hudba, ať už tzv. klasická, která přímo vznikala jako doprovod liturgického slavení, tak moderní, kterou se při bohoslužbách rádi vyjadřují hlavně mladí lidé. V oblasti nových způsobů komunikace a tedy i novodobé kultury se křesťané věnují také umění filmovému.

Po odborné stránkce se této tématice věnuje Centrum teologie a umění a hlubší studium dějin umění v kontextu křesťanství je možné na Katolické teologické fakultě UK.

Foto: Člověk a víra/Pavel Langer