Mons. František Václav Lobkowicz OPraem

Mons. František Václav Lobkowicz OPraem

PRO VITA MUNDI
("Za život světa", Jan 6,51)

Životopis

Narodil se 5.1.1948 v Plzni. Pochází z pěti dětí, nejmladší bratr je rovněž knězem. Otec, s vysokoškolským vzděláním, byl nucen v padesátých letech pracovat jako cestář a po těžkém onemocnění plic byl dlouhá léta zaměstnán jako skladník v prodejně knih.

Maturoval v r. 1966 na střední škole v Plzni. Po ročním studiu na Filozofické fakultě UK přestoupil v r. 1967 do Litoměřic na teologickou fakultu. V letech 1968-1969 studoval na teologické fakultě v Innsbrucku, na kněze byl vysvěcen 15.8.1972 v Praze kardinálem Františkem Tomáškem. V letech 1972-1974 vykonával vojenskou službu, po návratu byl půl roku bez státního souhlasu. Od dubna 1975 byl ustanoven, ale mimo domovskou diecézi. Důvodem bylo i to, že r.1968 vstoupil do řádu premonstrátů v klášteře Teplá, kde 10.8.1972 tajně složil slavné řeholní sliby.

Jako kaplan působil ve Frýdku, Jablunkově a Českém Těšíně, od r. 1984 byl farářem farnosti Mariánské Hory v Ostravě v olomoucké arcidiecézi.

Dne 17.3.1990 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze. Biskupskou konsekraci přijal 7.4.1990.

 Od roku 1992 do roku 2001 byl apoštolským delegátem pro rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou. 

V současné době je ústředním duchovním rádcem Junáka a převorem Českého velkopřevorství sv. Lazara Jeruzalémského. V pražské arcidiecézi byl za dobu svého působení jako světící biskup zároveň děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta.

Dne 30.5.1996 byla bulou papeže Jana Pavla II. "Ad Christifidelium spirituali", byla zřízená nová ostravsko-opavská diecéze a Mons. Lobkowicz byl jmenován jejím prvním diecézním biskupem. Slavnostní inaugurace se konala v katedrále Božského Spasitele v Ostravě dne 31.8.1996.

V rámci biskupské konference je členem Komise pro katolickou výchovu (subkomise regionálního školství) a členem Komise ekonomicko-právní. 


Základní data

Narozen: 5. 1. 1948 v Plzni
Kněžské svěcení: 15. 8. 1972
Jmenován biskupem: 17. 3. 1990 (pomocný biskup pražský), 30. 5. 1996 (biskup ostravsko-opavský)
Biskupské svěcení: 7. 4. 1990