Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D.

Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D.

AMARE ET SERVIRE DOMINO
("Milovat a sloužit Pánu")Životopis

Narodil se 10. května 1961 v Brně a vyrůstal v prostředí křesťanské rodiny. Po složení maturitní zkoušky v roce 1986 se během následujících let třikrát hlásil do kněžského semináře v Litoměřicích - a protože nebyl přijat, rozhodl se k emigraci. Teologii studoval na Papežské Lateránské univerzitě v Římě a kněžské svěcení přijal 16. července 1994 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Po dosažení licenciátu na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě začal od roku 1996 vyučovat patristickou literaturu a spiritualitu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Pastoračně působil nejprve jako kaplan v Českých Budějovicích a poté v Jindřichově Hradci; administrátorem ve Veselí nad Lužnicí a okolních farnostech se stal v roce 1997. Roku 2008 dosáhl doktorátu na Katolické univerzitě v Ružomberku a vedle řádné pastorační činnosti se věnoval i duchovnímu doprovázení členů »Fatimského apoštolátu« a »Neokatechumenátní cesty«. Od roku 2008 byl členem sboru konzultorů českobudějovické diecéze; v roce 2011 byl jmenován vikářem táborského vikariátu a následujícího roku byl jmenován sídelním kanovníkem katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.

Dne 19. března 2015 byl Svatým otcem Františkem jmenován sídelním biskupem českobudějovické diecéze. Biskupské svěcení přijal v sobotu 13. června 2015 v českobudějovické katedrále z rukou kardinála Dominika Duky a spolusvětitely byli apoštolský nuncius Giuseppe Leanza a biskup Jiří Paďour.

Je členem Ekonomicko-právní rady ČBK. Je předsedou Rady pro informační technologie ČBK a Rady pro laiky a hnutí.


Základní data

Narozen: 10. 5. 1961 v Brně
Kněžské svěcení: 16. 7. 1994
Jmenován biskupem: 19. 3. 2015
Biskupské svěcení: 13. 6. 2015