Téma

Ochrana nezletilých v církvi

Bohužel i církev musí čelit případům sexuálnícho zneužívání nezletilých, které jsou nejen těžkým hříchem, ale i velkým zločinem, které svojí podstatou jdou zcela proti poslání a učení církve.

Papež František na toto téma zorganizoval ve dnech 21. - 24. února 2019 summit, kterého se zúčastnili předsedové biskupských konferencí z celého světa, aby o tomo tématu společně debatovali.

Společná směrnice ČBK a Konferencí vyšších řeholních představených v ČR pro postup v případech trestných činů pohlavního zneužití osoby mladší 18 let duchovním či laikem v rámci činnosti církve

Aktuality k tématu