Katecheze

Anotace: Jak zapracovat téma misií do výuky náboženství a do farní katecheze - Karel Starý

22. 08. 2018

Jak s dětmi a mládeží hovořit o misiích tak, aby správně pochopili jejich význam? Důležitým východiskem je zjistit jaké dosavadní znalosti i postoje k tématu mají a podle toho volit vhodné pedagogické postupy. Je také potřeba počítat s tím, že mohou zaznít kontroverzní názory, se kterými se děti setkali. Je nutno pravdivě připustit, že se v minulosti staly chyby, ale celkové vyznění by mělo být pozitivní a přinášet věcné a nezpochybnitelné doklady o přínosech misijní činnosti pro svět.

Anotace: Bible jako misijní katechetický příběh a otazník - Pavel Konzbul

22. 08. 2018

Příspěvek věnuje pozornost názoru profesora biblické teologie Ermese Ronchiho, který vnímá těžiště nová misie církve ve třech bodech: nemít strach, nenahánět strach a osvobozovat od strachu. Vychází při tom z metody kladení otázek, které nám pomáhají stavět mosty k neznámému.

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

06. 06. 2018

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.

Doporučujeme: Bibliodrama - víkendový workshop

16. 03. 2018

Od pátku 20. 4. (18.00 hod.) do neděle 22. 4. (13.00 hod.) bude v exercičním domě v Českém Těšíně probíhat víkendový workshop Bibliodrama a povede jej doc. PhDr. Mireia Ryšková, která je přední česká biblistka působící na Katedře biblických věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a věnující se metodě bibliodramatu více než 20 let.