Katecheze

S jakými společenskými vlivy se setkává dnešní rodina - Marie Oujezdská

12. 01. 2018

Jaké je společenské klima, v němž se mladí lidé rozhodují pro založení rodiny a které více či méně ovlivňuje výchovu v rodině? O čem je užitečné hovořit právě v křesťanském prostředí a co je možno požadovat od politické reprezentace? Cílem příspěvku je nabídnout odpovědi na uvedené otázky a podnítit diskusi.

XI. celostátní katechetický kongres 26. - 28. 10. 2018 v Třešti

31. 12. 2017

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.

Příprava snoubenců na manželství. Zkušenost Arcidiecéze olomoucké - Mons. Jan Graubner

31. 12. 2017

Už několik let sledujeme krizi rodiny a vidíme potřebu nové pastorace rodin, kam patří nejen příprava snoubenců, ale i doprovázení manželů, podpora jejich společenství a poradenství, stejně jako pomoc při výchově dětí. Dosavadní zkušenost nás přivedla k názoru, že účinnost pomoci je závislá na komplexnosti a zapojení dobrovolníků, které je třeba formovat.

Možnosti a hranice rodinné výchovy ve víře v sekularizované společnosti - Ludmila Muchová

31. 12. 2017

Příspěvek Možnosti a hranice rodinné výchovy ve víře v sekularizované společnosti se zaměřuje jednak na charakteristiku sociálního učení dětí, které se v křesťanské rodině odehrává jedinečným způsobem, jednak na rizika, která v sobě skrývá současná česká sekularizované společnost zejména vzhledem k mladým adolescentům. Autorka se též pokouší o návrh, jak lze pastoračně a pedagogicky doprovázet křesťanské rodiny v jejich komplikované výchovné roli.