Josefské SYMPOZIUM 2020 - Křtiny

Záměrem Josefského sympozia, podobně jako v předchozích ročnících, je otevřít diskusi o vážných i méně vážných tématech, propojit lidi různých oborů a prožít společně sdílené zážitky v mezigeneračním setkání napříč časem života. Propojit v diskusi minulost, přítomnost a budoucnost. Vytvořit mezinárodní a multiprofesní prostor otevřeného dialogu s možností sdílet nové zkušenosti a soudobé trendy do praxe pomáhajících profesí. Čtvrtek, 19.3.2020 ODBORNÝ PROGRAM PRO DOSPĚLÉ BLOK A: STÁT – PRÁVO – RODINA – ČLOVĚK A DÍTĚ BLOK B: SÍLA KOMUNIKACE A LÁSKY PRO RODINU A SPOLEČNOST SEMINÁŘE/WORKSHOPY/BESEDY - Tým Centra sv. Basila – Centrum sv. Basila – nový přístup k prevenci a pomoci potřebným - David Gruber – Řečnické triky v komunikaci s ohledem na ženský prvek – workshop - Petra Jelínková – Co se může skrývat pod povrchem nepříjemných situací? – přednáška a zkušenosti z praxe - Milena Mikulková – Edukace rodičů v (po) rozvodové situaci – osvědčené techniky a ukázky práce s rodinou – přednáška a zkušenosti z praxe - Zdeňka Kolářová – Konstruktivní komunikace a vliv emocí - Ernest Kováč – Internet dobrý sluha, ale zlý pán – alebo kto sedí na druhej straně PC, NB, mobilu – přednáška - Martina Cirbusová a Ivana Spoustová – Klady a zápory – aneb nadšení a zdrženlivost vůči cochemské praxi, k debatě přizvané osoby výsostně znalé tématu - Silvia Verónica Reyes Salazar – video příspěvek z Chile Pátek, 20.3.2019 MEZIGENERAČNÍ PROGRAM S dětmi a mládeží nejen o budoucnosti ZÁKLADNÍ TÉMA: Komunikace – Prevence – Probace – Mediace – Odpovědnost Mezigenerační program aneb svět očima dětí a mládeže Živé příběhy Centra Sv. Basila a Poradny sv. Apolináře – Interaktivní komunikační výcvik pro studenty kombinující různé přístupy. Moderovaná beseda názornými příklady práce s klienty, zkušenosti při poskytování právní pomoci aneb praktický nácvik dovedností.
Datum konání akce
18. 3. (18:00) - 20. 3. 2020 (17:00)
Josefské sympozium nabízí pohled na závažné problémy naší doby pohledem starší a mladší generace. Napomáhá zvyšovat dovednost porozumět „jazyku a vyjadřování“ osob různého věku a odlišné profesní kvalifikace, odbornosti a specializace. Lektoři a přednášející s aktivním zapojením všech účastníků představují různé profesní přístupy, metody a možnosti při práci s lidmi při řešení složitých a krizových situací, jenž svými dopady ohrožují a silně ovlivňují jednotlivce, rodiny a celou společnost.

Místo konání